Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1806. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2001, stran 3722.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na 21. redni seji dne 27. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2001, ki obsega:
---------------------------------------------------------------------------
                          Plan    Realizacija
---------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki skupaj            108,600.424    105,353.154
II.  Odhodki skupaj            105,601.705    100,954.305
III.  Proračunski presežek/primanjkljaj    2,998.719     4,398.849
B)   Račun finančnih terjatev in naložb       –         –
IV.  Prejeta vračila danih posojil in 
    prodaja kapitalskih deležev           –         –
V.   Dana posojila in povečanje 
    kapitalskih deležev               –         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in 
    spremembe kapitalskih deležev          –         –
C)   Račun financiranja           5,000.000     5,000.000
VIII. Zadolževanje              2,196.640     3,300.623
IX.  Odplačilo dolga skupaj         2,803.360     1,699.377
X.   Neto zadolževanje            5,802.079     6,098.226
XI.  Povečanje/zmanjšanje sredstev 
    na računih
---------------------------------------------------------------------------
2. člen
Proračunski presežek 4,398.849 SIT se prenese v prihodke Občine Kobilje za leto 2002.
3. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija posebnega dela bilance prihodkov in odhodkov, realizacija posebnega dela računa finančnih terjatev in naložb ter realizacija posebnega dela računa financiranja proračuna Občine Kobilje za leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-302
Kobilje, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti