Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1803. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gorišnica, stran 3721.

Na podlagi 2., 4. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 25. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Gorišnica
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 44/99) se 44. člen črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Občinski svet sprejema svoje odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, veljavno pa sklepa, če je navzoča večina vseh članov občinskega sveta. Glas je opredeljen, če se glasi »za« ali »proti«. Predlagana odločitev je sprejeta, če je med opredeljenimi glasovi več glasov »za« kot »proti«.
2. člen
Prvi stavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
Predlog proračuna občine za naslednjo proračunsko leto mora župan predložiti občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
3. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-94/2002
Gorišnica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti