Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1797. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 3717.

Na podlagi 266. in 269. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) in 72. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 8. seji dne 7. 3. 2002 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1. člen
V statutu ZPIZ Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) se prva alinea prvega odstavka 12. člena spremeni tako, da se glasi:
– osem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za območje države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za območje države (v nadaljevanju: zveze ali konfederacije sindikatov), najmanj enega predstavnika.
2. člen
Peti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zveze ali konfederacije sindikatov imenujejo v skupščino zavoda enega predstavnika na način, kot ga same določijo.«
3. člen
Doda se nov, drugi odstavek 17. člena, ki se glasi:
»V primeru, da zveza ali konfederacija sindikatov iz prve alinee prvega odstavka 12. člena v 15 dneh po dnevu razpisa, ne imenuje svojega predstavnika v skupščino zavoda, v nadaljnjem postopku imenovanja oziroma volitev članov ne more več sodelovati.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
4. točka drugega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
4. odpisuje, delno odpisuje ter dovoljuje odlog in obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje.
5. člen
Prva in druga alinea iz 36. člena se spremenita tako, da se glasita:
– trije predstavniki sindikatov, reprezentativnih za območje države,
– trije predstavniki delodajalskih združenj.
6. člen
Črta se 72.a člen.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000-1/02
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Milan Utroša l. r.
Predsednik
skupščine zavoda
V skladu s tretjim odstavkom 269. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 402-01/2002-6, z dne 2. aprila 2002 podala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti