Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1796. Aneks št. 1 k tarifni prilogi kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 3717.

V skladu s 4. in 24. členom kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, 78/00) sklepata stranki:
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir,
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za celulozno, papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije, kot predstavnika delodajalcev
in
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM kot predstavnik delojemalcev
A N E K S ŠT. 1 K T A R I F N I P R I L O G I K O L E K T I V N E P O G O D B E
celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
1. člen
V kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, 78/00) se 1. točka TARIFNE PRILOGE spremeni tako, da se glasi:
1. Izhodiščne plače
Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih so za mesec marec 2002 naslednje:
----------------------------------------------------------------
Tarifni razred         Relativno    Izhodiščna plača
                razmerje          v SIT
----------------------------------------------------------------
I.   enostavna dela      1,00           72.658
II.  manj zahtevna dela    1,15           83.557
III.  srednje zahtevna dela  1,30           94.456
IV.  zahtevna dela      1,45           105.355
V.   bolj zahtevna dela    1,70           123.519
VI.  zelo zahtevna dela    2,20           159.848
VII.  visoko zahtevna dela   2,60           188.912
VIII. najbolj zahtevna dela  3,30           239.772
IX.  izjemno pomembna,    3,80           276.100
    najbolj zahtevna dela
----------------------------------------------------------------
V primeru, da poslovni rezultati delodajalca ne omogočajo izplačila plač, določenih v prvem odstavku te točke, oziroma bi takojšenj dvig plač povzročil resne težave v poslovanju, se lahko plače povečujejo postopno, vendar pa morajo biti z izhodiščnimi plačami, določenimi v prvem odstavku te točke, usklajene najkasneje v roku šestih mesecev od dneva začetka veljavnosti tega aneksa.
Delodajalci, ki ne dosegajo pozitivnih rezultatov in je politika plač del sanacijskega programa ter bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca ali povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko dogovorijo s sindikatom za drugačno politiko plač, vendar le začasno do 6 mesecev.
Pogodbena partnerja sta dolžna vsako leto, najkasneje v mesecu marcu, izhajajoč iz položaja dejavnosti, oceniti možnost za dvig izhodiščnih plač in s tem možnost za odpravo neskladij med izhodiščnimi plačami, določenimi s tem aneksom in minimalno plačo.
2. člen
Ta aneks začne veljati s 1. marcem 2002 in velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in
papirno predelovalno industrijo
Slovenije
predsednik upravnega odbora
Franc Jerina, univ. dipl. prav. l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednica pogajalske skupine
Ana Marija Selan, univ. dipl. org. dela l. r.
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 8. 4. 2002 pod zap. št. 38/6 in št. spisa 121-03-0043/94.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti