Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1789. Pravilnik o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, stran 3699.

Na podlagi 7. člena zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2003 (Uradni list RS, št. 19/94, 28/00 in 111/01) ter 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
1. člen
Ta pravilnik določa način odvajanja dela amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in ki so zajeti v program investicij po zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2003 (Uradni list RS, št. 19/94, 28/00 in 111/01), (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavodi).
2. člen
Javni zdravstveni zavodi so dolžni mesečno odvajati največ 20% celotne amortizacije, ki se nanaša na amortizacijo stavb, s katerimi upravljajo javni zdravstveni zavodi, priznane v cenah zdravstvenih storitev. Obveznost odvajanja določenega dela amortizacije so javni zdravstveni zavodi dolžni izpolniti na naslednji način:
– vsak mesec nakazati sredstva na podlagi obvestila Ministrstva za zdravje o mesečni obveznosti za tekoči mesec, najpozneje do 27. dne v tem mesecu, na račun proračunskega sklada, št. žiro računa: 50100-630-10014;
– pri plačilu mora javni zdravstveni zavod pripisati: plačilo dela amortizacije za investicijska vlaganja.
3. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sporoči Ministrstvu za zdravje mesečno višino kalkulirane amortizacije za posamezni javni zdravstveni zavod.
4. člen
Obveznost odvajanja določenega dela amortizacije, na način, ki je predpisan v 2. členu tega pravilnika, ne velja za območne zavode za zdravstveno varstvo.
Zavod za zdravstveno varstvo odvaja del sredstev, ki se obračunajo od vrednosti skupnih prihodkov, razvidne iz letnega izkaza uspeha zavoda za preteklo leto z upoštevanjem uradno objavljene stopnje rasti cen življenjskih potrebščin.
Ministrstvo za zdravje sporoči višino mesečne obveznosti, navedene v prejšnjem odstavku, zavodu za zdravstveno varstvo, do 10. dne v mesecu za tekoči mesec. Zavod mora mesečno obveznost nakazati najpozneje do 27. dne v mesecu na račun proračunskega sklada, št. žiro računa: 50100-630-10014.
5. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati navodilo za obvezno odvajanje dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov po 7. členu zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994–1999, z dne 7. 9. 1994.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-2/2002
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti