Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1780. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen, stran 3665.

Na podlagi 9. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja ministrica za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestila o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih subjektov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe oziroma najkasneje istega dne, ko se cene dejansko spremenijo.
Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne cene. V primeru, da se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na drobno oziroma na debelo, pa morajo posredovati tudi cene v prodaji na drobno oziroma cene v prodaji na debelo. Storitvena podjetja morajo posredovati cene na drobno.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje proizvode in storitve:
1. PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ
1.a) Kruh in pecivo iz moke tipa 500
1.b) Pšenična moka tip 500
1.c) Sladkor
2. ZALOŽNIŠTVO IN TISKARSTVO
2.a) Učbeniki
2.b) Atlasi
2.c) Priročniki
2.d) Delovni listi in delovni zvezki
2.e) Splošno-informativni tiskani dnevniki
3. OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM, PARO IN TOPLO VODO
3.a) Električna energija za tarifne uporabnike
3.b) Zemeljski plin iz transportnega in distribucijskega omrežja
3.c) Para in topla voda za namene daljinskega ogrevanja
4. KOMUNALNE STORITVE
4.a) Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b) Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
4.c) Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4.d) Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
5. GORIVA
5.a) Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
5.b) Plinsko olje (D-2)
5.c) Kurilno olje ekstra lahko (KOEL)
5.d) Utekočinjen naftni plin
5.e) Kurilno olje srednje (mazut)
6. STORITVE PREVOZA
6.a) Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
6.b) Prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu (samo redne linije)
6.c) Prevoz potnikov v mestnem in obmestnem cestnem prometu (samo redne linije)
6.d) Cestnina za uporabo cestninske ceste
6.e) Prevoz z letalom (samo redne linije)
7. POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
7.a) Javne poštne storitve
7.b) Javne telekomunikacijske storitve
8. ZAVAROVALNIŠTVO
8.a) Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
9. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
9.a) Cena m2 profitnega stanovanja
9.b) Cena m2 neprofitnega stanovanja
10. IZOBRAŽEVANJE
10.a) Mesečna oskrba v vzgojno-varstvenih zavodih
10.b) Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.c) Mesečna oskrba v študentskih domovih
11. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
11.a) Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
12. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
12.a) Parkirnina za osebna vozila
12.b) Dimnikarske storitve
12.c) Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
12.d) Prodaja grobov in dajanje grobov v najem
4. člen
Pošiljanje obvestila o spremembah cen ni potrebno za tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v 3. členu te odredbe, so zajeti z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.
5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. Ime in sedež podjetja,
2. Ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. Ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. Ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. Ceno za katero se pošilja obvestilo,
6. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v celotnem predhodnem letu,
7. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v tekočem letu,
8. Stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
9. Prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
10. Glavne razloge za spremembo cen,
11. Datum uporabe nove cene.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen, ki vsebuje podatke iz 5. člena te odredbe, je v prilogi odredbe, ki je njen sestavni del.
7. člen
V primeru, da obvestilo ne vsebuje vseh podatkov, zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev.
8. člen
Ta odredba začne veljati dne 30. aprila 2002.
Št. 017-102/2002-11
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti