Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2002 z dne 21. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2002 z dne 21. 2. 2002

Kazalo

619. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago, stran 1068.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št. 108/01, 8/02) se za:
1. tarifno oznako 4418 90 doda besedilo, ki se glasi:
„
„4418 90 10     – – lepljen lameliran les
iz 4418 90 10 10   – – – lepljen lameliran les samo
           iz tropskih dreves, vrst navedenih
           v dodatni opombi 2. v 44. poglavju      pr“
2. tarifno oznako 8539 Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice
.          – Druge žarnice z nitko, brez
           ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
doda besedilo, ki se glasi:
„8539 21       – – volframove halogenske:
8539 21 30      – – – ki se uporabljajo
           za motorna kolesa ali druga motorna vozila  pr“
3. tarifno oznako 8539 22 90 doda besedilo, ki se glasi:
„8539 29       – – druge:
8539 29 30      – – – ki se uporabljajo
           za motorna kolesa ali druga
           motorna vozila                pr“
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-8
Ljubljana, dne 13. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost