Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

534. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Glazija" - Srednja zdravstvena šola, stran 930.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“ – Srednja zdravstvena šola
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“ – Srednja zdravstvena šola, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje d.o.o. (št. proj. 627/02) in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Glazija“ – Srednja zdravstvena šola obravnavajo območje zahodno od Ipavčeve ulice, vzhodno od pešpoti ob zahodni strani osnovne šole Glazija in severno od pešpoti ob garažni hiši. Po sedaj veljavnem zazidalnem načrtu je na tem območju že lociran objekt Srednje zdravstvene šole, vendar površina zemljišča ne odgovarja normativom in je potrebno namesto predvidenih 5447 m2, zagotoviti 10300 m2 zemljišča.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“ – Srednja zdravstvena šola se začne osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežih Mestnih četrti Slavko Šlander in Dolgo polje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave morata organa mestnih četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata pristojna organa mestnih četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestni četrti strinjata z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-308/98
Celje, dne 11. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti