Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

529. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti - Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec, stran 925.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96, 43/96 in 59/01), 5. člena odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/97 in 16/01) in 76. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na redni seji dne 31. 1. 2002, sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec
1. člen
Za območje naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje se na podlagi zahteve za razpis referenduma za ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Lemberg razpisuje referendum za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 3. 3. 2002, od 7. do 19. ure v prostorih Osnovne šole Lemberg.
3. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij in zakona o lokalnih volitvah.
4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija Šmarje pri Jelšah po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec.
5. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 1. 2. 2002.
6. člen
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku v naseljih Lemberg in Topolovec v Krajevni skupnosti Mestinje.
8. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Ali ste za to, da se naselji Lemberg in Topolovec izločita iz Krajevne skupnosti Mestinje in da se ustanovi nova Krajevna skupnost Lemberg
.          GLASUJEM
ZA                      PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z izločitvijo naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitvijo nove Krajevne skupnosti – Lemberg, oziroma PROTI, če se z izločitvijo ne strinja.
9. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Šmarje pri Jelšah.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-3/02
Šmarje pri Jelšah, dne 1. februarja 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost