Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

522. Navodilo o spremembah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh, stran 917.

Na podlagi 89. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), v zvezi z zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/ 97) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
1. člen
V 15. členu navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 65/97, 20/98, 22/99, 93/99 in 41/01) se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da je vplačan prejemek iz naslova zaračunljivih tiskovin na prehodni račun 845, sredstva iz prehodnega računa 845 tekoče preodkažejo v dobro računa državnega proračuna, v plačilne naloge pa se vpišejo podatki, kot so določeni v 5. členu navodila o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge (Uradni list RS, št. 86/99 in 94/01).“
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se storitve iz naslova zaračunljivih tiskovin, ki so plačane v gotovini, direktno nakažejo na račun državnega proračuna, s sklicem na številko, ki je opredeljen v petem odstavku tega člena.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-38/02
Ljubljana, dne 23. januarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti