Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

332. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2002, stran 619.

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je župan sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2002
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2002, oziroma za prve tri mesece leta 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V sredstva iz prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za prevoz, regres za prehrano),
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje porabnika.
3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo oddelka za finance posredovati podatke iz prejšnjega člena. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim financiranje začasno ustavi.
4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v polnem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2001 na osnovi proračuna za leto 2001 in v prejšnjem letu niso bili plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2002.
Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2001 poravnajo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova likvidnost to omogočata.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
7. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so sestavni del proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2002.
8. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 004-1/02-100
Šentjur, dne 31. decembra 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti