Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

330. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem, stran 618.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2002.
II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine objekta, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti na območju občine na dan 31. 12. 2001 znaša 138.000 SIT.
III
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR)         5.800 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR)          8.800 SIT/m2.
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I.A) območje     centralni del mesta
           Ravne na Koroškem        2,5%–4,0%
I. območje      ožje območje mesta
           Ravne na Koroškem,
           ožje območje naselja Kotlje,
           Dobja vas            2,0%–3,5%
II. območje     območje mesta
           Ravne na Koroškem
           območje naselij: Kotlje,
           Dobja vas,
           Strojnska Reka, Dobrije     1,5%–3,0%
III. območje     širše območje mesta
           Ravne na Koroškem,
           območje naselij: Kotlje,
           Dobja vas,
           Strojnska Reka, Dobrije     1,0%–2,5%
IV. območje     v ostalem območju občine
           opredeljena stavbna
           zemljišča            0,5%–1,5%
V. območje      industrijske in obrtne cone   1,5%–3,5%
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog županje določi za zemljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
VIII
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 122/00).
IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti