Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

325. Spremembe odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem, stran 613.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), navodila o merilih za to, kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. seji dne 25. 10. 2001 sprejel
S P R E M E M B E O D L O K A
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem
1. člen
Črta se drugi odstavek 5. člena: “K strokovni rešitvi za izvedbo prostorskih posegov, opredeljenih v 5. členu tega odloka, je potrebno pridobiti pisno soglasje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba.”
2. člen
Črta se tretji odstavek 6. člena: “K strokovni rešitvi za izvedbo prostorskih posegov, opredeljenih v 6. členu tega odloka, je potrebno pridobiti pisno soglasje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba.”
3. člen
Črta se drugi odstavek 7. člena: “K strokovni rešitvi za izvedbo prostorskih posegov, opredeljenih v 7. členu tega odloka, je potrebno pridobiti pisno soglasje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba. Pri zahtevnejših rešitvah pa je potrebno predložiti še prostorsko presojo, ki jo izdela pooblaščeni projektant ustrezne stroke.”
4. člen
Črtata se četrta alinea drugega odstavka 10. člena: “Arhitekturno-tehnični izris v merilu 1:100 ali 1: 50 in situacijo predvidenega posega z definiranimi odmiki od parcelnih mej” in peta alinea drugega odstavka 10. člena: “soglasje o primernosti predvidenega prostorskega posega, ki ga izda Občina Ravne na Koroškem.”
5. člen
Te spremembe odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem, začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350–019/00–62
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti