Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

301. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško, stran 592.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00), 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in 28/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 10. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
1. člen
V odloku o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00 in 75/00) (v nadaljevanju: PGE Krško), se 9. člen spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda ima 8 članov, od katerih imenuje tri predstavnike ustanovitelj, dva predstavnika izvolijo delavci PGE Krško in po enega predstavnika delegira vsak od treh največjih uporabnikov storitve PGE Krško. Predsednik sveta zavoda je eden od članov, ki jih imenuje ustanovitelj.
Za uporabnika iz predhodnega odstavka tega člena se šteje uporabnik, ki ima sklenjeno pogodbo s PGE Krško o rednem zagotavljanju javne gasilske službe za obdobje petih let.
Člani sveta zavoda se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh članov, v primeru neodločenega glasovanja, je odločilen glas predsednika sveta zavoda.«.
2. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen tako, da glasi:
»Morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavoda v določenem poslovnem letu se s soglasjem sveta zavoda uporabi za potrebe in namen, ki je opredeljen v programu dela in planu investicij PGE Krško v naslednjem poslovnem letu.«.
3. člen
Mandat novo delegiranim članom sveta zavoda začne teči v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka in traja do izteka mandata sedanjim članom sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-028-12/91
Krško, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti