Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

290. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane, stran 572.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), 16. člena statuta Občine Gorenja vas (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98, 59/00) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 23. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas – Poljane
1. člen
Ta odlok določa spremembe odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gorenja vas – Poljane, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 34/99.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se črta beseda »enovit«.
3. člen
Spremeni se 16. člen, ki se glasi:
»V okviru občinske uprave je ustanovljen režijski obrat, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.
Občinska uprava v režijskem obratu lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– oskrba s pitno in tehnološko vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
– oskrba s plinom,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– vodenje javnih del,
– promet in zveze,
– ter drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.«
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-26/01
Gorenja vas, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti