Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

280. Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije, stran 561.

Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti je Zbornica fizioterapevtov Slovenije skladno z drugo alineo 5. člena statuta Zbornice fizioterapevtov Slovenije na 5. zasedanju skupščine dne 4. 5. 1995 sprejela
K O D E K S E T I K E
fizioterapevtov Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije določa pomen in vlogo fizioterapevta v zdravstvu in družbi nasploh ter daje sodobne smernice za razvoj stroke.
Namenjen je pravilnemu usmerjanju in opravljanju fizioterapevtske dejavnosti v odnosu z ostalimi dejavnostmi v zdravstvu in v družbi nasploh.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Fizioterapevtova naloga, odgovornost in neodvisnost
Osnovna naloga fizioterapevta je skrb za ohranjanje, izboljševanje in obnavljanje zdravja bolnika. Pri delu je vesten, dostojanstven do bolnika in spoštljiv do njegovih pravic.
V mejah svoje strokovnosti in v skladu z zakonom, je pri svojem delu samostojen, odgovoren lečečemu zdravniku, svoji vesti, bolnikom in družbi. Fizioterapevt v mejah svoje strokovnosti preprečuje izvajanje napačne terapije in jo lahko v korist bolnika tudi odkloni. Za vse svoje odločitve in delo je osebno odgovoren.
2. Fizioterapevt, njegov poklic in delo
Fizioterapevt ima pravico in dolžnost, da si preko stanovskih organizacij in na druge načine prizadeva za ustrezno vrednotenje in ugled svojega dela, poklica in institucije, kjer je zaposlen. S stalnim izobraževanjem ohranja in izboljšuje nivo svojega strokovnega znanja in izvajanja terapije. Izbira in izvaja samo tiste tehnike, metode in postopke fizioterapevtske obravnave, za katere je usposobljen. Podpira in izvaja vse aktivnosti za preprečevanje bolezni in izboljšanje zdravja, ki jih vodijo ali priporočajo strokovne institucije.
Po svojih najboljših močeh sodeluje v organizacijah, ki skrbijo za napredek in razvoj stroke.
3. Fizioterapevt in bolniki
Fizioterapevt je dolžan pomagati vsakemu človeku, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč. Bolniku je dolžan nuditi terapijo ne glede na njegovo narodnost, raso, versko prepričanje, politično pripadnost ter druge razlike in posebnosti. Pri tem se zaveda, da ima bolnik pravico, da je spoštovan, da lahko sam odloča, da ima pravico do fizične in duševne integritete ter osebnostne varnosti, pravico do spoštovanja zasebnosti, lastnih moralnih in kulturnih vrednot in predvsem pravico do najboljše možne zdravstvene zaščite. Fizioterapevt je dolžan bolnika obveščati o poteku, učinkih, cilju in stroških zdravljenja. Podatke sme uporabljati le v bolnikovo korist, sicer pa jih varuje pred javnostjo. Fizoterapevt se v odnosu do bolnika izogiba dajanju tistih podatkov, ki niso v njegovi pristojnosti in tistih, za katere upravičeno meni, da bi lahko ogrozile bolnikovo počutje in zdravje.
4. Fizioterapevt in sodelavci
Dolžnost fizioterapevta je, da na svoje kolege in ostale sodelavce prenaša svoje znanje in izkušnje. Zavzema se za načela osebne in poklicne etike ter to pričakuje tudi od sodelavcev. V duhu teh načel sodelavcem vedno pomaga in jih podpira, spoštuje in se trudi za medsebojno zaupanje. V primeru spora si prizadeva za sporazumno rešitev in pri tem po potrebi prosi za pomoč ustrezen organ pri strokovni instituciji.
Fizioterapevt je dolžan opozoriti kršitelja osebne ali poklicne etike v primeru, ko je ogroženo zdravje bolnika in o tem obvestiti ustrezne institucije.
5. Fizioterapevt in družba
Fizioterapevt sodeluje v dejavnostih in programih, namenjenih obveščanju in osveščanju javnosti z namenom ohranjanja zdravja in preventive.
Ne sklepa nelojalnih dogovorov z drugimi zdravstvenimi in ostalimi strokovnjaki v škodo bolnika ali tretje osebe.
Oglašuje in reklamira fizioterapevtske storitve in tehnične pripomočke v skladu z zakonom, pri čemer upošteva načela poslanstva fizioterapevta in njegove poklicne etike ter nikomur ne škoduje, ga ne zavaja ali odvrača od konkurenčnih ponudb.
Fizioterapevt je dolžan opozarjati na pojave zlorabe in na ostale pojave, ki se nanašajo na škodo stroke.
III. KONČNE DOLOČBE
Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije in določila kodeksov mednarodnih institucij zavezujejo vse fizioterapevte, ki ta poklic opravljajo v družbenem in zasebnem sektorju. Vse kršitelje obravnava in proti njim ukrepa Zbornica fizioterapevtov Slovenije na podlagi svojih aktov.
Kodeks je sprejela skupščina Zbornice fizioterapevtov Slovenije in začne veljati takoj.
Predsednica
Zbornice fizioterapevtov Slovenije
Friderika Kresal, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti