Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

276. Odločba o spremembah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge, stran 540.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o spremembah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
I
V I. delu odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01 in 90/01) se besedilo 1. točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»1. Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko Slovenijo, se iz držav oziroma delov držav, navedenih v prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe, prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo za naslednje pošiljke, ki izvirajo iz teh držav oziroma delov držav:
– domači in divji prašiči;
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev.
2. Prevoz preko ozemlja Republike Slovenije je dovoljen samo za živila, proizvode, surovine ter odpadke, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev ter le v primeru, da je pošiljka originalno zapečatena in jo spremlja certifikat, iz katerega je razvidna istovetnost pošiljke. Teh pošiljk se na mejnih prehodih ne odpira.«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
II
Naslov priloge 1 se spremeni tako, da se glasi “Seznam držav oziroma delov držav”.
V prilogi 1 se pri Kraljevini Španiji beseda “pokrajine” nadomesti z besedo “pokrajina” ter črta besedilo », Aragonija in Valencija in Castilla – La Mancha«.
III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-27/01-4
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti