Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici, stran 534.

Na podlagi petega odstavka 16. člena in šestega odstavka 18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
1. člen
V pravilniku o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 99/01) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Psi, rojeni po 1. 1. 2002, morajo biti označeni z mikročipom, ki ustreza standardom, navedenim v prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika. Mesto aplikacije čipa mora biti pri psih globoko subkutano, in sicer na dorzalni srednji liniji telesa, kranialno od lopatic (scapul). Mikročip lahko živali aplicira le veterinar. Vsak uvoznik mora voditi register izdanih mikročipov, iz katerega morajo biti razvidni: številka mikročipa, proizvajalec in veterinarska organizacija, kateri je bil mikročip poslan. Po 1. 5. 2002 se v primeru, da žival izgubi značko, le-ta nadomesti z mikročipom, novo številko mikročipa je potrebno uvesti v centralni register ob hkratni odjavi prejšnje številke. V primeru, da se mikročip poškoduje, je potrebno živali vstaviti nov mikročip, novo številko mikročipa je potrebno uvesti v centralni register ob hkratni odjavi prejšnje številke.«.
2. člen
V četrtem odstavku 10. člena se za besedo “pregleda” doda besedilo “, razen za perutnino za zakol, za katero velja veterinarski pregled 72 ur”.
3. člen
V četrtem odstavku 19. člena se med besedami “za” in “v sili” doda beseda “meso”.
4. člen
V obrazcu priloge 4 se besedilo “24 ur” nadomesti z besedilom “72 ur”.
5. člen
Za prilogo 10 se doda priloga 11, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-509/01-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                           Priloga 11

     MINIMALNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI
              MIKROČIPI

1. Sistem mikročipov mora biti v skladu z ISO standardoma 11784
in 11785.

2. Mikročip mora vsebovati 15-mestno kodo, ki je sestavljena na
naslednji način:

a) mesta 1,2,3: trimestna koda države - 705 v skladu z ISO
standardom 3166,

b) mesti 4 in 5: koda proizvajalca (991 minus koda proizvajalca,
ki je določena z ICAR standardom),

c) mesta 6 do 15: individualna številka živali.

------------.----.-----.-----.-------.------.----.---.---.---.----.----.----.----.----.----.
Št. mesta  . 1 . 2 . 3 . 4  . 5  . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 .
------------.----.-----.-----.-------.------.----.---.---.---.----.----.----.----.----.----.
Primer   . 7 . 0 . 3 . x   .   . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .
------------.----.-----.-----.--------------.----.---.---.---.----.----.----.----.----.----.
Opis    . Koda države  . Koda     . individualna številka živali
                proizvajalca .
------------.----------------.--------------.----------------------------------------------.

3. Sistemi mikročipov, ki bodo uporabljeni v Sloveniji, morajo
zagotavljati edinstvenost čipov in medsebojno kompatibilnost. Za
neponovljivost številke mikročipov skrbi proizvajalec.

4. Mikročip mora imeti vgrajene mehanizme, ki preprečujejo
migracijo mikročipa pod kožo.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti