Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002

Kazalo

256. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja naravne dediščine, stran 502.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja naravne dediščine
1. člen
Delovna uspešnost se po teh merilih ugotavlja za direktorje javnih zavodov s področja naravne dediščine.
2. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda se upoštevajo naslednja merila:
– izpolnjevanje dogovorjenega programa dela,
– obseg sredstev pridobljenih na trgu,
– stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizacije dela.
3. člen
Obseg sredstev pridobljenih na trgu se vrednoti glede na dele izven proračunskih sredstev v celotnem prihodku javnega zavoda tako, da se osnovna plača direktorja zavoda lahko poveča za:
– 5%, če znaša izven proračunski delež sredstev 10% celotnega prihodka javnega zavoda,
– 8%, če znaša izven proračunski delež sredstev od 11% do 15% celotnega prihodka javnega zavoda,
– 15%, če znaša izven proračunski delež sredstev več kot 15% celotnega prihodka javnega zavoda.
Delež izven proračunskih sredstev v celotnem prihodku javnega zavoda se ugotavlja za vsako zaključeno poslovno leto po sprejemu zaključnega računa.
4. člen
Izpolnjevanje sprejetega programa dela se vrednoti glede na uresničitev pričakovane količine kakovostno opravljenih storitev javnega zavoda tako, da se osnovna plača direktorja javnega zavoda poveča za:
– 10%, če so storitve kakovostno opravljene in je program dela izpolnjen v celoti,
– 15%, če so storitve kakovostno opravljene in je program dela presežen za 5%,
– 20%, če so storitve kakovostno opravljene in je program dela presežen za več kot 5%.
Izpolnjevanje programa glede na realizacijo in pričakovano kakovost se ugotavlja za vsako zaključeno poslovno leto po zaključnem računu.
5. člen
Stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizacije dela se ugotavljajo glede na doseganje ali preseganje pričakovanih stroškov poslovanja ob spremenjenem številu delavcev tako, da se osnovna plača direktorja zavoda lahko poveča za:
– 15%, če stroški poslovanja pri nespremenjenem številu delavcev dosegajo planirane stroške za določeno poslovno leto,
– 20%, če so stroški poslovanja pri nespremenjenem številu delavcev manjši od planiranih stroškov v poslovnem letu,
– 25%, če so stroški poslovanja pri zmanjšanem številu delavcev manjši od planiranih stroškov v poslovnem letu za večji % kot se je zmanjšalo število delavcev.
Delež stroškov poslovanja se ugotavlja za vsako zaključeno poslovno leto po sprejetem zaključnem računu.
6. člen
Ovrednoteni kriteriji iz 3., 4. in 5. člena te odredbe se seštevajo, vendar skupna delovna uspešnost ne sme presegati 50% osnovne plače direktorja.
Ocena delovne uspešnosti se opravi enkrat letno po vsakem zaključnem računu.
Svet javnega zavoda lahko odloči, da direktorju ne pripada del plače za delovno uspešnost, če zavod posluje z izgubo zaradi slabe organizacije dela in slabih poslovnih odločitev. Razloge za izgubo ugotavlja Ministrstvo za okolje in prostor.
7. člen
Do prvega zaključnega računa zavoda opravi ocenitev delovne uspešnosti minister za okolje in prostor, pri tem pa upošteva uspešnost organiziranja in konstituiranja zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi.
8. člen
Plače direktorjev se uskladijo s to odredbo v 30 dneh po objavi.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-2/97
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti