Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002

Kazalo

254. Odredba o višini zavarovalne vsote, stran 501.

Na podlagi petega odstavka 214. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o višini zavarovalne vsote
1. člen
(1) Ta odredba določa višino zavarovalne vsote za invalidsko in nezgodno zavarovanje delavcev iz prvega odstavka 214. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01).
(2) Delavci iz prejšnjega odstavka so v državni upravi zaposleni poklicni in prometni piloti z ratingom oziroma pooblastilom inštruktorja ali učitelja letenja, če je to zahtevano s sistemizacijo, delavci v preiskovalnem organu za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, delavci tehničnih služb Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava), ki opravljajo delo na terenu, delavci Sektorja za varnost in letalske standarde v upravi, ki opravljajo delo na terenu ter letalski inšpektorji.
2. člen
Zavarovalna vsota iz prejšnjega člena se določi za posameznega delavca iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: delavec) v višini:
– 2,000.000 tolarjev za primer smrti zaradi nezgode in
– 4,000.000 tolarjev za primer invalidnosti.
3. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika, pri katerem je zaposlen delavec (v nadaljnjem besedilu: organ), sklene pogodbo o zavarovanju z zavarovalnico.
4. člen
(1) Plačilo mesečne oziroma letne zavarovalne premije po tej odredbi krije organ.
(2) Predstojnik organa izda delavcu odločbo o plačilu zavarovanja po tej odredbi.
5. člen
(1) V primeru, da je delavec za čas od dneva uveljavitve zakona o letalstvu do dneva uveljavitve te odredbe, to je za čas od 13. aprila 2001 dalje, že imel sklenjeno pogodbo o zavarovanju, ki zajema nezgodno in invalidsko zavarovanje oziroma je v navedenem obdobju sklenil tako pogodbo, je upravičen do povračila sorazmernega dela stroškov takega zavarovanja v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(2) Predstojnik organa izda delavcu odločbo o povračilu sorazmernega dela stroškov nezgodnega in invalidskega zavarovanja iz prejšnjega odstavka, ki zajema kritje stroškov invalidskega in nezgodnega zavarovanja do višine, določene s to odredbo, na podlagi specificiranega zahtevka, ki ga delavec predloži organu skupaj z vsemi dokazili, iz katerih je razvidno upravičenje do povračila navedenih stroškov.
6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-9/2001
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti