Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

219. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje, stran 473.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na nadaljevanju 26. redne seje dne 8.1.2002 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin na območju Občine Prevalje v letu 2002.
II
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2001 138.000 SIT.
III
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo ( IKR ) 5.800 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo ( KKR ) 8.800 SIT/ m2.
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I.A območje  Centralni del naselja Prevalje,         2,5%–4%
I. območje  Ožje območje naselij Prevalje in
       Dolga Brda,                  2,0%–3,5%
II. območje  Območje naselij : Prevalje, Poljana,
       Dolga Brda, Šentanel, Leše, Stražišče      1,5%–3%,
III. območje Širše območje naselij: Prevalje, Poljana,
       Dolga brda, Šentanel, Leše           1,0%–2,5%
IV. območje  V ostalem območju občine opredeljena
       stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo
       z urbanističnimi akti določena kot stavbna
       zemljišča                   0,5%–1,5%
V. območje  Industrijske in obrtne cone          1,5%–3,5%
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč iz II. in III. točke tega sklepa se mesečno valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenja gradbeništva in IGM Slovenije.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 3/01).
Št. 465-01-4/99-6
Prevalje, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti