Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

218. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje, stran 472.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 102/00) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na nadaljevanju 26. redne seje dne 8. 1. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtcu Prevalje so:
.                                SIT
I. starostna skupina (od 1do 3 let)            87.889,93
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)           61.861,81
Cene za vzgojno-varstvene programe v vrtcih so izračunane na podlagi predvidenega števila vpisanih otrok v l. 2002.
II
Glede na cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok iz prvega člena sklepa predlagamo postopen dvig oskrbnin. Cena programa, od katere se v skladu s pravilnikom o plačilih staršev obračuna oskrbnina je naslednja:
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
.                                SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)             62.619
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)            52.182
Oskrbnina v poldnevnem (4-6 urnem)
varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)             50.095
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)            41.746
Oskrbnina v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu
otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)             46.759
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)            38.410
III
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica                            106
b) kosilo                            235
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa                  64 SIT
IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 50% od ostanka plačila.
VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
VIII
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 700 SIT za vsako začetno uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
IX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 152 04 - 0001/02-6
Semič, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti