Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

202. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas - Celje - magistrala zahod in bencinskega servisa, poročila o vplivih na okolje za ureditev glavne ceste G1-5/286 ter poročila o vplivih na okolje za ureditev bencinskega servisa, stran 451.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas – Celje – magistrala zahod in bencinskega servisa, poročila o vplivih na okolje za ureditev glavne ceste G1-5/286 ter poročila o vplivih na okolje za ureditev bencinskega servisa
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas – Celje – magistrala zahod v Celju in bencinskega servisa (Urbana d.n.o. Velenje št. 289/01), poročila o vplivih na okolje za ureditev glavne ceste G1-5/286 (RC – Planiranje d.o.o. Celje št. 465/00-01) ter poročila o vplivih na okolje za bencinski servis OMV magistrala zahod v Celju (RC-Planiranje d.o.o. Celje št. 481/00). Lokacijski načrt je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01).
II
Osnutek lokacijskega načrta se nanaša na razširitev magistrale zahod v štiripasovnico od Čopove ceste do križišča v Medlogu in na izgradnjo bencinskega servisa.
III
Javna razgrnitev osnutka se začne četrti dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Medlog, Mestni četrti Slavko Šlander in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 30. 1. 2002 ob 15. uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve morata krajevna skupnost in mestna četrt na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata pristojna organa krajevne skupnosti in mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost in mestna četrt strinjata z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati četrti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-3/2000-8
Celje, dne 14. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti