Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

200. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2002, stran 446.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odl. US, 74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Bloke sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2002
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje funkcij Občine Bloke ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2002. Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Bloke za leto 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2002.
4. člen
Sklep o začasnem financiranje proračunskih potreb v leto 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni svet.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Nova vas, dne 29. novembra 2001.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost