Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled - Pristava, stran 443.

Na podlagi 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18-931/84, 37-1515/85, 29-1427/86, 26-1322/90, 18-818/93, 47-1824/93, 71-2581/93, 29-1356/95, 44-2416/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 26. redne seje dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled – Pristava
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 22/97, 3/98, 58/98, 90/98, 110/99, 18/00, 24/00, 42/00, 63/00).
Spremembe in dopolnitve PUP je izdelala strokovna služba za prostor Občine Bled.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo:
– besedilo odloka,
– grafične prikaze, ki so sestavni del prostorskega akta;
3. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje objekta Pristave na Bledu.
4. člen
52. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se za morfološko enoto U – B 19; območje ZN Mlino doda nova morfološka enota »U – B 19a; območje Pristave«. V odstavku namenska raba se doda nova točka »g) območje kulturnega centra«.
5. člen
Doda se 55.a člen, ki se glasi:
Morfološka enota U – B 19a: območje Pristave.
Dopustne dejavnosti: terciarne in kvartarne dejavnosti;
Dopustni posegi: Vso sedanjo zasnovo je potrebno ohraniti, dovoljena je le zasteklitev dveh notranjih atrijev. Višina objekta ostane nespremenjena, višina zasteklitve ne presega obstoječih višinskih gabaritov.
6. člen
Za nemoteno rabo objekta je potrebno zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu, lahko so izvedena tudi kot podzemna parkirišča. Nivojska parkirišča je potrebno členiti z zasaditvami.
7. člen
Na objektih kulturne dediščine postavitve anten (televizija, radio in druge) niso dopustne.
8. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja. Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopane v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa avtohtono uredi.
9. člen
Meteorne vode z utrjenih površin se morajo odvajati površinsko ali v ponikovalnico.
10. člen
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti urejena na vizuelno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje.
11. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino niso dovoljeni.
12. člen
Ta odlok začne veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-16/01
Bled, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti