Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

185. Pravilnik o kakovosti sliv, stran 384.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti sliv
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa minimalno kakovost za sveže plodove sort sliv, ki so v prometu in so vzgojene iz:
– Prunus domestica L. ssp. Domestica,
– Prunus domestica L. ssp. Insititia (L.) Schneid.,
– Prunus domestica L. ssp Italica (Borkh.) Gams,
– Prunus domestica L. ssp. Syriaca (Borkh.) Janchen, in
– Prunus salicina Lindley.
Ta pravilnik se ne uporablja za plodove sliv, namenjene za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Plodovi sliv morajo biti:
– nepoškodovani,
– zdravi (plodovi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uživanje, morajo biti izločeni),
– brez škodljivih organizmov,
– brez poškodb, ki jih povzročajo škodljivi organizmi,
– čisti (brez tujih vidnih delcev),
– suhi (brez odvečne zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– ustrezno razviti in zreli, da lahko prenesejo prevoz in rokovanje.
3. člen
(razredi)
Plodovi sliv se uvrščajo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrstijo plodovi sliv odlične kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost plodov morajo biti sortno značilne (glede na pridelovalno območje),
– plodovi morajo biti pokriti s poprhom, ki je ustrezen sorti,
– meso plodov mora biti čvrsto in popolnoma zdravo,
– plodovi morajo biti brez poškodb, razen neznatnih rahlih površinskih poškodb, ki ne vplivajo na splošni videz, kakovost, sposobnost za shranjevanje in pakiranje plodov,
– velikost in izenačenost plodov morata biti v okviru zahtev za razred ekstra.
5. člen
(razred I)
V razred I se uvrstijo plodovi sliv dobre kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost plodov morajo biti sortno značilne (glede na pridelovalno območje),
– velikost in izenačenost plodov morata biti v okviru zahtev za razred I.
Plodovi sliv razreda I imajo lahko naslednje pomanjkljivosti, če te ne vplivajo na splošni videz plodov, na kakovost in sposobnost za shranjevanje ter na predstavitev v enoti pakiranja:
– rahle pomanjkljivosti v obliki,
– rahle pomanjkljivosti v razvitosti,
– rahle pomanjkljivosti v obarvanosti,
– napake v kožici, ki so podolgovate oblike in po dolžini ne smejo presegati ene tretjine največjega premera ploda,
– zarasle razpoke pri sortah ringlojev ‘Golden gage’, ki imajo zeleno kožico in rumenkast lesk,
– druge pomanjkljivosti na kožici, katerih skupna velikost ne sme presegati ene šestnajstine površine ploda.
6. člen
(razred II)
V razred II se uvrstijo plodovi sliv, ki izpolnjujejo minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjujejo zahtev za uvrstitev v razred ekstra ali razred I.
Plodovi sliv razreda II lahko imajo:
– pomanjkljivosti v obliki,
– pomanjkljivosti v razvitosti,
– pomanjkljivosti v obarvanosti,
– napake v kožici, ki so podolgovate oblike in po dolžini ne smejo presegati ene četrtine površine posameznega ploda.
7. člen
(velikost)
Velikost plodov sliv se določi z izmero največjega premera v ekvatorialnem prerezu ploda slive.
Najmanjše velikosti plodov sliv:
----------------------------------------------------------------------
                   Razred ekstra     Razred II
                   in razred I
----------------------------------------------------------------------
Debeloplodne sorte          35 mm         30 mm
Druge sorte              28 mm         25 mm
Cibore (Prunus domestica 
  L. ssp. Insititia (L.) Schneid   20 mm         17 mm
----------------------------------------------------------------------
Debeloplodne sorte sliv so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pri razredu ekstra je lahko razlika v velikosti med posameznimi plodovi iz iste enote pakiranja največ 10 mm.
8. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda ekstra lahko vsebuje največ 5% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred ekstra iz 4. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I iz 5. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I.
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda I lahko vsebuje največ 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I iz 5. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred II. V okviru teh 10% ne sme biti več kot 2% počenih oziroma črvivih plodov.
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda II lahko vsebuje največ 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar plodovi ne smejo:
– biti vidno gnili,
– imeti tako izrazitih poškodb, da niso primerni za uživanje.
V okviru teh 10%, ne sme biti več kot 4% počenih oziroma črvivih plodov.
9. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda ekstra, razreda I in razreda II lahko vsebuje največ 10% plodov (po številu oziroma masi), ki odstopajo od najmanjše velikosti ali od velikosti, navedene na enoti pakiranja, vendar pa odstopanja navzgor in navzdol ne smejo presegati 3 mm.
10. člen
(izenačenost)
Vsebina vsake enote pakiranja plodov sliv mora biti izenačena in mora vsebovati le plodove istega izvora, sorte, kakovosti in če so plodovi sortirani po velikosti oziroma kalibrirani, tudi po velikosti. Plodovi sliv razreda ekstra morajo biti izenačeni tudi po barvi.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
11. člen
(pakiranje)
Plodovi sliv morajo biti pakirani tako, da so ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vplivi.
V enoti pakiranja plodov sliv ne sme biti tujih snovi.
Plodovi sliv so lahko pakirani:
– v majhni embalaži,
– v enem ali več vložkih, kjer morajo biti plodovi med seboj ločeni,
– v razsutem stanju v embalaži (samo za razred I in II).
12. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja plodov sliv mora biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označeno:
– vrsta (“slive“),
– sorta,
– poreklo (območje oziroma država pridelave),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki plodove pakira; v primeru uvoza ime in naslov oziroma firma in sedež prodajalca v Sloveniji ter ime in naslov ali država proizvajalca,
– država izvora ali področje porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla plodov sliv,
– prodajne označbe (razred in, če so plodovi sortirani po velikosti, tudi velikost, izražena z najmanjšim in največjim premerom).
13. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95-Zsta, 30/99, 56/99-ZTZPUS in 71/00 in 86/00), ki se nanašajo na kakovost sliv in češpelj.
14. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-483/00
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
                             PRILOGA

a) SEZNAM DEBELOPLODNIH SORT Prunus domestica:

Altanova renkloda (Reine-Claude d'Althan, Falso)

Ariel

Apple

Belle de Louvain (Bella di Lovanio)

Bernardina

Bilska rana (Buhler fruhzwetsche)

Bleu de Belgique

Blue Free

Čačanska lepotica (Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne)

Čačanska najbolja (Meilleure de Cacak, Cacaks Beste)

Čačanska rana (Precoce de Cacak, Cacaks Frühe)

California Blue (California Blu)

Carpatin

Centenar

Coe's Golden Drop

De Fraile (Fraila)

Denniston Superb

Domača češplja (Hauszwetsche, Požegača, Bistrica)

Edwards (Colbus)

Emma Leppermann

Empress

Erfdeel

Giant (Burbank Giant Prune)

Grand Prix (Grand Prize)

Hall

Harris Monarch

Heron

Imperial Epineuse

Italijanska češplja (Prune d'Italie)

Janand

Jefferson (Jefferson's Gage)

Jori's Plum

Jubileum

June Blood

Magna Glauca

Manns Number One

Marjorie's Seedling

Merton Gage (Merton, Mereton)

Merton Gem

Methley

Monarch

Monsieur hatif (Early Orleans)

Nueva Extremadura

Oneida

Ontario (Ontariopflaume)

Pitestean

Pond's Seedling

President

Prince Engelbert

Prince of Wales (Prince de Galles)

Prof. Collumbien

Prune Martin

Queen's Crown (Cox's Emperor)

Quetsche Blanche de Ltricourt (Quetsche Dr. Letricourt)

Regina Claudia Mostruosa

Regina d'Italia

Reine-Claude d'Oullins (Oullin's Gage)

Ruth Gestetter

Sangue di Drago

Seneca

Stanley

Sugar Prune

Sultan

Swan Gage

Tragedy

Utility (Laxton's Utitlity)

Valor

Vangenhajmova (Wangenheims fruhzwetsche)

Victoria

Vision

Washington

Zimmers Frhzwetsche


b) SEZNAM DEBELOPLODNIH SORT Prunus salicina:

Allo

Andy's Pride

Angeleno

Autumn Giant

Autumn Pride

Beaut Sun

Beauty (Beaty)

Bella di Barbiano

Black Amber

Black Beaut

Black Diamond

Black Gold

Black Rosa

Black Royal

Black Star

Black Sun

Burbank

Burmosa

Calita

Casselman (Kesselman)

Catalina

Celebration

Centenaria

Del Rey Sun

Delbarazur

Dolar

Eclipse

Eldorado

Eric Sun

Flavo King

Formosa

Fortune

Friar

Frontier

Gavearli

Gaviota

Globe Sun

Goccia d'Oro

Golden Japan (Shiro)

Golden King

Golden Kiss

Golden Plum

Goldsweet 4

Grand Rosa

Green Sun

Hackman

Harry Pickstone

Howard Sun

Kelsey

Lady Red

Lady West

Laetitia

Laroda

Larry Ann (Larry Anne, Tegan Blue, Freedom)

Late Red

Late Santa Rosa

Linda Rosa

Mariposa (Improved Satsuma, Satsuma Improved)

Midnight Sun

Morettini 355 (Coeur de Lion)

Narrabeen

Newyorker

Nubiana

Obilnaja

October Sun

Original Sun

Oro Miel

Ozark Premier (Premier)

Pink Delight

Pioneer

Queen Ann

Queen Rosa

Red Beaut

Red Rosa

Red Sweet

Redgold

Redroy

Reubennel (Ruby Nel)

Royal Black

Royal Diamond

Royal Garnet

Royal Star

Roysum

Ruby Blood

Ruby Red

Sangue di Drago

Santa Rosa

Sapphire

Satsuma

Simka

Sir Prize (Akihime)

Songold

Southern Belle

Southern Pride

Souvenir

Souvenir II

Spring Beaut

Starking Delicious

Stirling

Suplumeleven

Suplumthirteen

Suplumtwelve

Susy

TC Sun

Teak Gold

Top Black

Tracy Sun

Wickson

Yakima

Yellow SunZanzi Sun


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti