Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

184. Pravilnik o kakovosti citrusov, stran 381.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti citrusov
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa minimalno kakovost za sveže plodove naslednjih sort citrusov, ki so v prometu:
– limone, vzgojene iz rodu Citrus limon (L.) Burm f.,
– limete, vzgojene iz rodu Citrus latifolia (Yu. Tan) Tan in hibridov tega rodu,
– mandarine (Citrus reticulata Blanco), vključno s satsumami (Citrus unshiu Marcow.), klementinami (Citrus clementina Hort. ex Tan.), navadnimi mandarinami (Citrus deliciosa Ten.) in tangerinami (Citrus tangerina Hort. ex Tan.), ki so vzgojene iz teh rodov ali njihovih hibridov,
– pomaranče, vzgojene iz rodu Citrus sinensis (Osbeck),
– grenivke, vzgojene iz rodu Citrus paradisi Macf. in njegovih hibridov,
– pomela, vzgojena iz rodu Citrus maxima (Burm.) Merr ali hibridov tega rodu.
Ta pravilnik se ne uporablja za plodove iz prejšnjega odstavka, namenjene za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Plodovi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: plodovi citrusov) morajo biti:
– nepoškodovani,
– zdravi (plodovi z bolezenskimi znamenji gnilobe ali s poškodbami, ki so jih povzročili škodljivi organizmi, morajo biti izločeni),
– brez poškodb oziroma zunanjih okvar, ki so posledica pozebe,
– brez znakov notranjega venenja, ki so posledica pozebe ali mehaničnih poškodb ali večjih zaceljenih vreznin,
– čisti (brez vsake vidne tuje snovi),
– brez škodljivih organizmov,
– suhi (brez vidne zunanje vlage),
– brez tujega okusa oziroma vonja,
– ustrezno razviti in zreli (glede na sortno značilnost in pridelovalno področje), da lahko prenesejo prevoz in rokovanje.
Stopnja obarvanosti plodov citrusov mora biti (ob upoštevanju časa obiranja, proizvodnega področje in trajanja prevoza) takšna, da citrusi v nadaljnjem razvoju na poti do namembnega kraja dosežejo sortno značilno obarvanost.
Kasnejše zorenje plodov citrusov, ki izpolnjujejo zahteve glede zrelosti, je dovoljeno le, če se s tem ne spremenijo njihove naravne organoleptične lastnosti.
3. člen
(minimalna vsebnost soka oziroma minimalna vsebnost sladkorja in obarvanost)
Zrelost plodov posameznih vrst citrusov se določa glede na:
– minimalno vsebnost soka,
– minimalno vsebnost sladkorja,
– obarvanost.
Pogoji glede minimalne vsebnosti soka oziroma minimalne vsebnosti sladkorja in obarvanosti za plodove citrusov:
1. limone:
a) minimalna vsebnost soka:
– limone sorte Verdeli in Primofiore:            20%,
– ostale sorte:                       25%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna,
– limone so lahko svetlo zelene barve, če (ob upoštevanju časa obiranja in pridelovalnega področja), izpolnjujejo pogoje glede vsebnosti soka, razen limon sorte Verdeli, ki so lahko zelene barve, vendar ne temno zelene barve;
2. limete:
a) minimalna vsebnost soka:                 42%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna na najmanj 2/3 celotne površine plodu,
– plodovi so lahko zeleni, vendar je lahko največ 30% površine posameznega ploda rahlo razbarvano (kot rumene lise);
3. satsume, klementine, druge mandarine in njihovi hibridi:
a) minimalna vsebnost soka:
– satsume, druge mandarine in njihovi hibridi:       33%,
– klementine:                        40%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna na najmanj 1/3 celotne površine plodu;
4. pomaranče:
a) minimalna vsebnost soka:
– sorti Thomson navel in Tarocco:              30%,
– sorta Washington navel:                  33%,
– ostale sorte:                       35%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna, vendar je lahko (ob upoštevanju časa obiranja in pridelovalnega območja) 1/5 celotne površine plodu svetlo zelene barve;
5. grenivke:
a) minimalna vsebnost soka:                 35%,
b) minimalna vsebnost sladkorja (samo sorta Oroblanco):   9%,
c) obarvanost:
– biti mora sortno značilna; grenivke so lahko zelenkaste barve oziroma zelene barve pri sorti Oroblanco, če izpolnjujejo zahteve glede minimalne vsebnosti soka;
6. pomela:
a) minimalna vsebnost sladkorja:               8%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna na najmanj 2/3 celotne površine plodu.
4. člen
(razredi)
Plodovi citrusov se uvrščajo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
5. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrstijo plodovi citrusov odlične kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika in zahtev glede minimalne vsebnosti soka oziroma sladkorja in obarvanosti iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, zunanji izgled, razvitost in obarvanost morajo biti sortno značilne,
– biti morajo brez poškodb, razen neznatnih poškodb kožice, če to ne vpliva na kakovost in splošni izgled plodov citrusov oziroma vsebine pakiranja,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred ekstra.
6. člen
(razred I)
V razred I se uvrstijo plodovi citrusov dobre kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika in zahtev glede minimalne vsebnosti soka oziroma sladkorja in obarvanosti iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednji zahtevi:
– imeti morajo lastnosti značilne za sorto ali tip (ob upoštevanju časa obiranja in pridelovalnega območja),
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred I.
Plodovi citrusov lahko imajo:
– neznatne pomanjkljivosti v obliki,
– neznatne pomanjkljivosti v obarvanosti,
– neznatne pomanjkljivosti na kožici zaradi oblikovanosti plodu (npr. srebrna krastavost, rjavost...),
– neznatne zarasle mehanične poškodbe (npr. odrgnine, poškodbe zaradi toče ali udarcev...),
če to ne vpliva na splošni izgled in skladiščno sposobnost plodov citrusov.
7. člen
(razred II)
V razred II se uvrstijo plodovi citrusov, ki izpolnjujejo minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika, zahteve glede minimalne vsebnosti soka oziroma sladkorja in obarvanosti iz 3. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjujejo zahtev za uvrstitev v razred ekstra ali razred I.
Plodovi citrusov lahko imajo:
– pomanjkljivosti v obliki,
– pomanjkljivosti v obarvanosti,
– hrapavo kožico,
– zaceljene površinske poškodbe,
– rahlo in delno ločitev perikarpa pri pomarančah (ločitev perikarpa je pri satsumah, klementinah, in drugih mandarinah ter njihovih hibridov normalna),
če to bistveno ne vpliva na splošni izgled in skladiščno sposobnost plodov citrusov.
8. člen
(velikost)
Velikost ploda citrusov se določi z izmero največjega premera ekvatorialnega dela.
Najmanjše velikosti plodov citrusov:
– limone:                         45 mm,
– limete:                         42 mm,
– pomaranče:                       53 mm,
– satsume in ostale mandarine ter njihovi hibridi:    45 mm,
– klementine:                       35 mm,
– grenivke in njeni hibridi:               70 mm,
– pomela:                        110 mm.
Velikostna lestvica za plodove pomaranč, limon, satsum, klementin in ostalih sort mandarin ter njihovih hibridov:
-----------------------------------------------------------------------
Pomaranče       Limone         Satsume, klementine, in 
                       ostale sorte mandarin ter
                       njihovi hibridi
-------------------  --------------------  -------------------------
velikost premer(mm)  velikost premer(mm)  velikost premer (mm)
-----------------------------------------------------------------------
0     92-110    0    79-90     1-XXX   78 in več
-----------------------------------------------------------------------
1     87-100    1    72-83     1-XX   67-78
-----------------------------------------------------------------------
2     84-96    2    68-78     1-X    63-74
-----------------------------------------------------------------------
3     81-92    3    63-72     2     58-69
-----------------------------------------------------------------------
4     77-88    4    58-67     3     54-64
-----------------------------------------------------------------------
5     73-84    5    53-62     4     50-60
-----------------------------------------------------------------------
6     70-80    6    48-57     5     46-56
-----------------------------------------------------------------------
7     67-76    7    45-52     6*    43-52
-----------------------------------------------------------------------
8     64-73                7     41-48
-----------------------------------------------------------------------
9     62-70                8     39-46
-----------------------------------------------------------------------
10    60-68                9     37-44
-----------------------------------------------------------------------
11    58-66                10    35-42
-----------------------------------------------------------------------
12    56-63  
-----------------------------------------------------------------------
13    53-60  
-----------------------------------------------------------------------
* Velikosti, manjše od 45 mm, se nanašajo samo na klementine.
Velikostna lestvica za plodove grenivk in njenih hibridov, pomela in limet:
-----------------------------------------------------------------------
Grenivke in njeni hibridi  Pomela         Limete
-------------------------  --------------------  --------------------
velikost premer(mm)    velikost premer(mm)  velikost premer(mm)
-----------------------------------------------------------------------
1     109-139      1     156-170   1       58-67
-----------------------------------------------------------------------
2     100-119      2     148-162   2       53-62
-----------------------------------------------------------------------
3     93-110      3     140-154   3       48-57
-----------------------------------------------------------------------
4     88-102      4     132-146   4       45-52
-----------------------------------------------------------------------
5     84-97       5     123-138   5       42-49
-----------------------------------------------------------------------
6     81-93       6     116-129
-----------------------------------------------------------------------
7     77-89       7     110-118
-----------------------------------------------------------------------
8     73-85
-----------------------------------------------------------------------
9     70-80
-----------------------------------------------------------------------
9. člen
(sortiranje po velikosti)
Za plodove citrusov, ki so pakirani v vložke, razlika med največjim in najmanjšim plodom v isti enoti pakiranja ne sme znašati več kot:
a) za pomaranče:
– velikosti od 0 do 2:                  11 mm,
– velikosti od 3 do 6:                   9 mm,
– velikosti od 7 do 13:                  7 mm,
b) za satsume, klementine in ostale sorte mandarin ter njihovih hibridov:
– velikosti od 1 do 4:                   9 mm,
– velikosti od 5 do 6:                   8 mm,
– velikosti od 7 do 10:                  7 mm,
c) za limone:
– velikosti od 0 do 7:                   7 mm,
d) za limete:
– velikosti od 1 do 5:                   7 mm.
Za plodove citrusov, ki niso pakirani v vložke, razlika med največjim in najmanjšim plodom v isti enoti pakiranja ne sme presegati razpona ustreznega velikostnega območja v skladu z velikostnima lestvicama iz 8. člena tega pravilnika.
Za plodove citrusov, ki so na prevoznem sredstvu v razsutem stanju:
– morajo vsi plodovi izpolnjevati zahteve glede najmanjše velikosti ali
– razlika med največjim in najmanjšim plodom ne sme presegati razpona treh zaporednih velikostnih skupin iz velikostnih lestvic iz 8. člena tega pravilnika.
10. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra lahko vsebuje največ:
– 5% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred ekstra iz 5. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I iz 6. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I in
– 5% plodov (po številu oziroma masi) brez popka.
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda I lahko vsebuje največ:
– 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I iz 6. člena tega pravilnika, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II iz 7. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred II in
– največ 20% plodov (po številu oziroma masi) brez popka.
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda II lahko vsebuje največ:
– 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II iz 7. člena tega pravilnika oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika in zahtev glede minimalne vsebnosti soka oziroma minimalne vsebnosti sladkorja in obarvanosti iz 3. člena tega pravilnika, vendar v okviru teh 10% ne sme biti več kot 5% plodov z manjšimi nezaraslimi in suhimi vrezninami (plodovi, ki kažejo bolezenska znamenja gnilobe ali imajo izrazite poškodbe, tako da niso primerni za uživanje, morajo biti izločeni) ali mehkih in uvelih plodov in
– 35% plodov (po številu oziroma masi) brez popka.
Plodovi citrusov razreda ekstra, I in II, ki so bili dozorevani, so lahko brez popkov,vendar mora biti v spremni dokumentaciji navedeno, da so bili plodovi dozorevani.
11. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra, razreda I in razreda II lahko vsebuje največ 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ustrezajo velikosti (oziroma velikostmi v primeru razpona treh zaporednih velikostnih skupin) neposredno pod ali nad velikostjo (oziroma velikostmi), ki je označena (oziroma, ki so označene) na enoti pakiranja ali v spremni dokumentaciji, vendar v primerih iz prve alinee tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika plodovi ne smejo biti manjši od:
– 43 mm, za limone,
– 40 mm, za limete,
– 50 mm, za pomaranče,
– 43 mm, za satsume in ostale mandarine ter njihove hibride,
– 34 mm, za klementine,
– 67 mm, za grenivke in njene hibride,
– 98 mm, za pomela.
12. člen
(izenačenost)
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra, razreda I in razreda II lahko vsebuje le plodove iste sorte, kakovosti, porekla, velikosti, stopnje zrelosti in razvitosti. Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra lahko vsebuje le plodove iste obarvanosti.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
13. člen
(pakiranje)
Plodovi citrusov so lahko pakirani na enega od naslednjih načinov:
a) v vložke, v skladu z velikostno lestvico (obvezno za razred ekstra),
b) v zaprte ali odprte zaboje, v skladu z velikostno lestvico (dovoljeno za razred I in razred II),
c) v razsutem stanju, naloženi na prevozno sredstvo:
– kjer razlika med največjim in najmanjšim plodom ne sme presegati razpona treh zaporednih velikostnih skupin iz velikostne lestvice (dovoljeno za razred I in razred II),
– kjer morajo vsi plodovi izpolnjevati zahteve glede najmanjše velikosti (dovoljeno le za razred II),
d) v posamični embalaži za neposredno prodajo, z neto težo manj kot 5 kg (dovoljeno za vse razrede):
– pakirani po številu plodov (upoštevanje velikostne lestvice je obvezno),
– pakirani po teži plodov (razlika med največjim in najmanjšim plodom ne sme presegati razpona treh zaporednih velikostnih skupin iz velikostne lestvice).
Za ovijanje plodov citrusov se lahko uporabi samo papir, ki je tanek, suh in brez tujega vonja.
Uporaba snovi, z namenom spreminjanja naravnih značilnosti plodov citrusov (npr. okus, vonj...), je prepovedana.
Plodovi citrusov morajo biti pakirani tako, da so ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vplivi.
V enoti pakiranja plodov citrusov ne sme biti tujih snovi, razen kratke, neolesenele vejice z nekaj zelenimi listi.
14. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja plodov citrusov mora biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označeno:
1. a) vrsta (npr. “klementine“, “mandarine“, “satsume“, “limone“, “limete“, “pomaranče“, “grenivke“ ali “pomela“...),
b) tip:
– za klementine (označba “klementine brez pečk“, “klementine“ -od 1 do 10 pečk ali “klementine s pečkami“-več kot 10 pečk), kjer je to primerno,
– za limone (označba “Verdelli“ ali “Primofiore“), kjer je to primerno,
– za grenivke in njene hibride (označba “roza“ ali “rdeče“), kjer je to primerno,
– za pomela (označba “roza“ ali “rdeče“), kjer je to primerno,
c) sorta (samo za pomaranče),
2. a) poreklo (območje oziroma država pridelave),
b) ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki plodove citrusov pakira; v primeru uvoza ime in naslov oziroma firma in sedež prodajalca v Sloveniji ter ime in naslov ali država proizvajalca,
c) država izvora ali porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla plodov citrusov,
d) prodajne označbe:
– razred,
– velikost (v skladu z velikostno lestvico mora biti označena številka velikosti) in, če so plodovi pakirani v vložkih, tudi število plodov.
Če je zaradi dozorevanja presežen odstotek plodov, ki so lahko brez popka, je potrebno na spremni dokumentaciji dodati označbo “dozorevano“ ali “dozorevani plodovi“.
Če so plodovi citrusov v razsutem stanju (plodovi, ki so naloženi neposredno na prevozno sredstvo), morajo biti podatki iz prvega odstavka tega člena razvidni iz spremne dokumentacije, ki mora biti pritrjena na vidnem delu znotraj prevoznega sredstva. Pri pošiljkah, sestavljenih iz treh zaporednih velikostnih razredov, mora biti velikost označena z zgornjo in spodnjo mejno številko velikosti iz velikostne lestvice.
15. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87 in 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95-ZSta, 30/99, 56/99-ZTZPUS, 71/00 in 86/00), ki se nanašajo na kakovost agrumov.
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-486/00
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti