Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

181. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih Komisije za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive, stran 356.

Na podlagi 27. člena pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) in 33. člena pravilnika o merilih za ocenjevaje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98 in 52/98) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
S K L E P
o ustanovitvi in pristojnostih Komisije za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Komisija za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive (v nadaljevanju: komisija).
Komisija ugotavlja, ali so bili pri izvolitvah v nazive upoštevani pogoji, določeni s pravilnikom o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO, pravilnikom o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti in pravilnikom o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive (Uradni list RS, št. 75/94 in 35/98).
2. člen
V komisijo so imenovani:
1. za področje naravoslovno-matematičnih ved:
– prof. dr. Vito Turk
– prof. dr. Venčesav Kaučič
– prof. dr. Alojz Kodre
2. za področje tehniških ved:
– prof. dr. Janez Levec
– dr. Vojteh Leskovšek
– dr. Anton Zalar
– dr. Monika Jenko
3. za področje medicinskih ved:
– prof. dr. Zoran Grubič
– prof. dr. Franc Strle
4. za področje biotehniških ved:
– dr. Ivan Kreft
– dr. Meta Virant Doberlet
5. za področje družboslovnih ved:
– dr. Nada Stropnik
– prof. dr. Matjaž Tratnik
6. za področje humanističnih ved:
– dr. Marjeta Šašel Kos
– doc. dr. Milan Bufon
Člani komisije na prvi seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
3. člen
Komisija ugotavlja skladnost izvolitev v javnih raziskovalnih organizacijah na podlagi:
– aktov javnih raziskovalnih organizacij za izvolitve v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– zapisnikov pristojnih organov javnih raziskovalnih organizacij o izvolitvah v nazive “znanstveni svetnik“, “višji znanstveni sodelavec“ in “znanstveni sodelavec“.
4. člen
Komisija opravi presojo skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive tudi za druge raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco pri ministrstvu, pristojnem za znanost. Komisija kot posvetovalno telo opravlja tudi druge naloge, ki se nanašajo na znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive.
5. člen
Komisija po zaključenem postopku ocenjevanja ugotavljanja skladnosti izvolitev v nazive izda svojo oceno.
6. člen
Člani komisije so imenovani za dobo 5 let.
7. člen
Način dela komisije določa poslovnik, ki ga sprejme komisija v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost.
8. člen
Administrativna in strokovna dela za potrebe komisije opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 736/2001
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti