Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar-marec leta 2001, stran 3197.

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) dajem
P o p r a v e k
V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22-1600/01 z dne 12. 4. 2001, se v »A. Bilanci odhodkov, 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI, 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE«:
– pri proračunskem uporabniku »1811 Ministrstvo za zunanje zadeve« številka »4.195.988« nadomesti s številko »4.006.209«;
– pri skupini »1 Uprava in administracija« številka »4.070.719« nadomesti s številko »3.880.940«;
– pri podskupini »1020 Materialni in drugi stroški« številka »2.087.489« nadomesti s številko »1.897.710«;
– pri proračunski postavki »2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP« številka »1.115.103« nadomesti s številko »925.324«;
– pri proračunskem uporabniku »1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu« številka »454.307« nadomesti s številko »644.086«;
– pri skupini »2 Financiranje javnih služb« številka »425.636« nadomesti s številko »615.415«;
– pri podskupini »1801 Ustavne obveznosti« številka »412.664« nadomesti s številko »602.442«;
– pri proračunski postavki »5234 Ustavne obveznosti – podpora slovenski narodnostni skupnosti« številka »385.028« nadomesti s številko »574.807«.
Št. 400-00/2000-2
Ljubljana, dne 3. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

AAA Zlata odličnost