Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2001 z dne 16. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2001 z dne 16. 5. 2001

Kazalo

28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUPT), stran 665.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO (BTUPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUPT), ki ga je sprejel Dražavni zbor Republike Slovenije na seji 5. aprila 2001.
Št. 001-22-36/01
Ljubljana, dne 13. aprila 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO (BTUPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, podpisan v Ankari 5. maja 1998.
2. člen
Sporazum se v angleškem jeziku in prevodu glasi:
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu.
4. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/01-43/1
Ljubljana, dne 5. aprila 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost