Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2001 z dne 22. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2001 z dne 22. 1. 2001

Kazalo

4. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo (BEESPT), stran 53.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO ESTONIJO (BEESPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo (BEESPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2000.
Št. 001-22-201/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO ESTONIJO (BEESPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, podpisan v Tallinnu 26. novembra 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu.
4. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/00-40/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost