Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001

Kazalo

5209. Uredba o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga, stran 11728.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi z drugim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
1. člen
(1) Pri uvozu blaga, navedenega v Prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se v okviru carinskega kontingenta, kot je določen v tem členu, lahko uporabljajo carinske stopnje v višini, kot so določene v tej prilogi. Carinski kontingent lahko koristijo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pogodbeni predstavniki proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(2) Carinski kontingent, ki ga lahko koristi posamezna pravna oseba iz prejšnjega odstavka, se določi v višini:
1. dela vrednosti izvoza cestnih vozil iz prvega odstavka tega člena, ki predstavlja povečanje vrednosti in je rezultat operacij sestavljanja v Republiki Sloveniji in vgradnje delov s poreklom iz Republike Slovenije,
2. vrednosti blaga slovenskega porekla, izvoženega tujemu podjetju – proizvajalcu posamezne blagovne znamke cestnega vozila ali njegovemu dobavitelju sklopov za vozila in
3. dela vrednosti ponovno izvoženega blaga tujemu podjetju – proizvajalcu posamezne blagovne znamke cestnega vozila ali njegovemu dobavitelju sklopov za vozila, ki predstavlja povečanje vrednosti na začasno uvoženem blagu kot rezultat operacij predelave, dodelave ali sestavljanja v Republiki Sloveniji in na osnovi katere je pridobljeno blago pridobilo slovensko poreklo.
(3) Za proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil iz prvega odstavka tega člena se šteje tuje podjetje – proizvajalec vozil, kateremu se izvaža blago, ne glede na to, ali se izvaža direktno proizvajalcu, njegovemu kooperantu, njegovemu pooblaščenemu zastopniku oziroma koncesionarju. Potrdilo o poslovni povezavi izda podjetje – proizvajalec posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(4) Za blago slovenskega porekla iz 1. do 3. točke drugega odstavka tega člena se šteje blago, ki ustreza kriterijem, določenim z 11.a do 14.b členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99) ter 13. do 35. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01).
(5) Seznam blaga za izvoz iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena tujim podjetjem, proizvajalcem posamezne blagovne znamke cestnih vozil, je v Prilogi 2 k tej uredbi in je njen sestavni del. Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, lahko izda predpis o spremembi in dopolnitvi priloge iz tega odstavka.
(6) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o višini carinskega kontingenta in njegovi izkoriščenosti po posameznih tujih blagovnih znamkah po četrtem odstavku tega člena.
(7) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, predpiše navodilo za uveljavljanje pravic po tem členu.
(8) V carinski kontingent za tekoče leto, se všteva tudi višina carinskega kontingenta iz preteklega leta, določena v skladu z drugim odstavkom tega člena, ki v preteklem letu ni bila izkoriščena.
2. člen
Pri uvozu oziroma izvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednjo štirimestno šifro:
– 4001 – pri uvozu blaga iz priloge 1
– 4002 – pri izvozu blaga iz priloge 2.
3. člen
V carinski kontingent za leto 2002 se všteva tudi višina carinskega kontingenta, določena v skladu z uredbo o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga (Uradni list RS, št. 121/00), ki v letu 2001 ni bila izkoriščena.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga (Uradni list RS, št. 121/00).
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 424-32/2000-3
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost