Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001

Kazalo

5207. Pravilnik o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka, stran 11726.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa elemente, na podlagi katerih se oblikuje odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedilu: mleko).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– proizvajalec mleka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja mleko in ga oddaja odkupovalcem mleka;
– odkupovalec mleka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki od proizvajalca kupi mleko z namenom toplotne obdelave ali predelave v mlečne izdelke ali z namenom nadaljnje prodaje drugi fizični ali pravni osebi, ki mleko toplotno obdela ali predela v mlečne izdelke.
3. člen
(elementi odkupne cene mleka)
Odkupna cena mleka se oblikuje na podlagi naslednjih elementov:
– sestave mleka, ki jo določata vsebnost mlečne maščobe in vsebnost beljakovin, ugotovljenih v zadnjem mesecu;
– higienske kakovosti mleka, ki jo določata geometrijsko povprečje skupnega števila mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO), ugotovljeno na podlagi opravljenih analiz v zadnjih dveh mesecih, in geometrijsko povprečje števila somatskih celic (v nadaljnjem besedilu: ŠSC), ugotovljeno na podlagi opravljenih analiz v zadnjih treh mesecih;
– ugotovljene zmrziščne točke mleka;
– ugotovljene temperature mleka v zbiralnici ob prevzemu mleka.
4. člen
(osnovna odkupna cena mleka)
Proizvajalec in odkupovalec mleka se dogovorita o višini osnovne odkupne cene za mleko, ki vsebuje:
– 3,70% mlečne maščobe;
– 3,15% beljakovin;
– do 100.000 SŠMO/ml;
– do 400.000 ŠSC/ml.
5. člen
(dodatki in odbitki k odkupni ceni mleka)
Odkupovalec mleka in proizvajalec mleka se dogovorita o odbitkih oziroma dodatkih k odkupni ceni mleka za oddano mleko:
– ki ne vsebuje minimalno 3,2% mlečne maščobe oziroma minimalno 2,8% beljakovin;
– ki vsebuje več kot oziroma manj kot 100.000 SŠMO/ml;
– ki vsebuje več kot oziroma manj kot 400.000 ŠSC/ml;
– glede na ugotovljeno temperaturo mleka v zbiralnici ob prevzemu mleka.
Glede na ugotovljeno zmrziščno točko odkupovalec mleka obračuna proizvajalcu mleka odbitek k odkupni ceni mleka v višini:
– 1,5% za oddano mleko z zmrziščno točko od -0,514 °C do -0,510 °C;
– 2,5% za oddano mleko z zmrziščno točko od -0,509 °C do -0,505 °C;
– 3,5% za oddano mleko z zmrziščno točko od -0,504 °C do -0,493 °C;
– 50% za oddano mleko z zmrziščno točko nad -0,493 °C.
6. člen
(obračun odkupne cene mleka)
Odkupovalec mleka obračuna proizvajalcu mleka odkupljeno mleko glede na:
– osnovno odkupno ceno mleka iz 4. člena tega pravilnika;
– ugotovljene elemente odkupne cene iz 3. člena tega pravilnika;
– dodatke in odbitke k odkupni ceni mleka iz 5. člena tega pravilnika;
– določila pogodbe iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen
(pogodba med proizvajalcem in odkupovalcem mleka)
Proizvajalec in odkupovalec mleka skleneta pogodbo o odkupu mleka, s katero podrobneje opredelita način obračunavanja odkupne cene mleka v skladu s tem pravilnikom, zlasti pa:
– osnovno odkupno ceno mleka iz 4. člena tega pravilnika;
– dodatke in odbitke k odkupni ceni mleka iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika;
– plačilo stroškov odvzema in analiz vzorcev mleka.
8. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2002.
Št. 321-06-6/01
Ljubljana, dne 7. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.