Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001

Kazalo

5206. Odredba o dopolnitvah odredbe o varnosti strojev, stran 11726.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
O D R E D B O
o dopolnitvah odredbe o varnosti strojev
1. člen
V odredbi o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/00 in 57/00) se za prvim odstavkom 16. člena doda besedilo, ki se glasi:
‘Do pristopa Republike Slovenije k EU ali do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma z EU, lahko minister, pristojen za industrijo, v skladu z 12. členom zakona o tehničnih zahtevah in o ugotavljanju skladnosti, z odločbo imenuje zainteresirane usposobljene institucije, da kot preskusni laboratorij in certifikacijski organ opravljajo preskuse in naloge iz 1. točke prvega odstavka 11. člena in druge ter tretje alinee 2. točke prvega odstavka 11. člena te odredbe. Imenovanje se nanaša samo na vrste strojev in varnostnih komponent, ki jih v vlogi navede zainteresirana institucija, in sicer za izdajanje certifikatov o preskusu tipa, ter potrdil o ustreznosti za tehnično dokumentacijo. Listine, ki jih izdajo imenovane institucije, imajo veljavo listin, ki se zahtevajo v skladu s to odredbo na ozemlju Republike Slovenije. Medsebojna vprašanja v zvezi s pridobitvijo in vzdrževanjem listin, ki se izdajo na podlagi tega imenovanja, uredita imenovana institucija in stranka s pisno pogodbo.’
2. člen
V prvem odstavku 17. člena se dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
‘8. odredba o obveznem atestiranju kotalnih ležajev (Uradni list SFRJ, št. 62/83 in 85/87)
9. Pravilnik o tehničnih normativih za livarsko industrijo (Uradni list SFRJ, št. 11/80)’.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-20/00
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost