Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5111. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 10983.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00) in na podlagi 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 22. seji, dne 30. 11. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostna skupina (1–3 let)       62.350 SIT
2. II. starostna skupina (3–7 let)       52.940 SIT
3. varstvo v družini              62.350 SIT
Za dneve odsotnosti otroka iz I. in II. starostne skupine iz vrtca pri OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 320 SIT.
Za dneve odsotnosti otroka iz varstva v družini pri vrtcu OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša 390 SIT.
2
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno:
starostna skupina (3–7 let)          48.840 SIT
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 290 SIT.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 1. 2002 dalje.
4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št. 032-01/01-195/3 z dne 12. 03. 2001.
Št. 032-01/01- 947/34
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.