Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5084. Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu, stran 10948.

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in v zvezi s pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to odredbo se določajo natančne zahteve o navajanju podatkov o porabi energije ter drugih bistvenih virov na nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta odredba se nanaša na žarnice in sijalke, ki so napajane iz električnega omrežja (žarnice in vdelane kompaktne fluorescenčne sijalke) za uporabo v gospodinjstvu ter za gospodinjske fluorescenčne sijalke (vključno z linearnimi in nevdelanimi kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami) za uporabo v gospodinjstvu, tudi kadar imajo označbo, da so namenjene uporabi izven gospodinjstev.
(3) Če končni porabnik žarnico ali sijalko lahko razstavi, velja za žarnico ali sijalko tisti del, ki oddaja svetlobo.
2. člen
(1) Ta odredba ne velja za žarnice in sijalke, ki:
a) imajo svetlobni tok večji kot 6 500 lumnov;
b) imajo vhodno moč manjšo kot 4 W;
c) reflektorske žarnice ali sijalke;
d) so označene ali se tržijo za primarno uporabo drugih virov energije, kot na primer baterije;
e) niso označene ali se ne tržijo primarno za proizvodnjo svetlobe v vidnem območju (400 do 800 nm);
f) so označene ali se tržijo kot del izdelka, katerega primarni namen ni razsvetljevanje; kadar pa se taka žarnica ali sijalka prodaja, najema, kupuje na obroke ali razstavlja ločeno, na primer kot rezervni del, je vključena v odredbo.
(2) Nalepke in podatkovne kartice niso obvezne za tiste modele žarnic in sijalk, katerih proizvodnja je bila ustavljena.
II. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
3. člen
Tehnična dokumentacija za žarnice in sijalke mora vsebovati:
– ime, blagovno znamko in sedež dobavitelja;
– splošni opis žarnice ali sijalke, ki mora zadoščati za njeno identifikacijo;
– podatke, vključno z ustreznimi risbami, ki kažejo glavne konstrukcijske značilnosti modela, še posebej tiste podatke, ki bistveno vplivajo na porabo energije;
– poročila o ustreznih meritvah izvedenih v skladu s standardom navedenim v 5. členu te odredbe;
– navodilo za uporabo.
III. NALEPKA IN PODATKOVNA KARTICA
4. člen
(1) Nalepka, s katero mora biti opremljena žarnica ali sijalka, ko je dana v promet je specificirana v Prilogi I, ki je sestavni del te odredbe. Nameščena, natiskana ali pritrjena mora biti na zunanjost posamezne embalaže žarnice ali sijalke. Kar je natiskano ali pritrjeno na posamezno embalažo žarnice ali sijalke, ne sme zakriti nalepke ali zmanjšati njene vidljivosti.
(2) Vsebina in oblika podatkovne kartice je določena v Prilogi II, ki je sestavni del te odredbe.
(3) Če je dana ponudba za prodajo, najem ali nakup na obroke, v obliki tiskanega gradiva (kataloška prodaja po pošti), mora gradivo vsebovati podatke, ki so določeni v Prilogi III, ki je sestavni del te odredbe. Podatke za tiskano gradivo mora trgovcu, ki ponuja aparate na ta način, priskrbeti dobavitelj.
(4) Razred energijske učinkovitosti aparata določa Priloga IV, ki je sestavni del te odredbe.
IV. MERILNI POSTOPKI
5. člen
Žarnice in sijalke se lahko opremi z nalepkami in podatkovnimi karticami v skladu s to odredbo, ko se izvedejo meritve v skladu s SIST EN 60598-1:1999 skupaj s standardi iz 2. dela EN 60598-2, SIST EN 50285:2000 oziroma drugimi relevantnimi standardi.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Določbe točke 1.2 Priloge I začnejo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
(2) Določbe točke 1.1 Priloge I prenehajo veljati pet let po pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji ali pet let po uveljavitvi ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
7. člen
Ta odredba začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-55/01
Ljubljana, dne 7. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta odredba vsebinsko povzema direktivo Sveta 98/11/ES o energijskih nalepkah za žarnice in sijalke za uporabo v gospodinjstvu
              Priloga II

            Podatkovna kartica

Podatkovna kartica vsebuje podatke specificirane za nalepko.
Nalepka, zagotovljena z izdelkom se lahko uporablja kot
podatkovno kartico če prospekti niso dobavljeni.

              Priloga III

         Podatki za pisno komuniciranje

Katalogi za naročanje po pošti in druge pisne oblike
sporazumevanja, ki so določeni v tretjem odstavku 4. člena,
morajo vsebovati bodisi kopijo nalepke, bodisi naslednje
podatke, podane v predpisanem vrstnem redu:

1. razred energijske učinkovitosti (Priloga I, opomba I)
Izražen kot "Razred energijske učinkovitosti, na lestvici od A
(bolj učinkovit do G (manj učinkovit)". Kjer je ta podatek podan
v tabeli, se to lahko izrazi z drugimi sredstvi, pod pogojem, da
je jasen obseg lestvice od A (bolj učinkovit) do G (Manj
učinkovit).

2. Svetlobni tok žarnice ali sijalke (Priloga I, opomba II).

3. Vhodna moč (Priloga I, opomba III).

4. Povprečna življenjska doba žarnice ali sijalke (Priloga I,
opomba IV), razen če v katalogu ni navedenih nobenih drugih
podatkov o življenjski dobi žarnic ali sijalk.


AAA Zlata odličnost