Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5075. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje, stran 10898.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 46. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in 46/01) in odloka o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in 93/99) je Občinski svet občine Vitanje na 24. redni seji dne 19. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
1. člen
V odloku o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) se v 13. členu spremeni besedilo, in sicer se namesto dosedanjega predsednika Trške skupnosti Vitanje in dosedanjih članov imenujejo novi predsednik in novi člani, tako da se besedilo pravilno glasi:
Trška skupnost Vitanje ima enajst članov in sicer:
Močenik Vili, Grajski trg 48, Vitanje – predsednik;
Špegelj Vili, Brezen 34, Vitanje;
Lamot Gustimir, Antonova ulica 8, Vitanje;
Hribernik Jože, Paka 7a, Vitanje;
Ošlak Anton, Štajnhof 11, Vitanje;
Črep Branko, Pod Stenico 6, Vitanje;
Jelenko Alojz, Štajnhof 12, Vitanje;
Jakob Kristina, Na vasi 9, Vitanje;
Kotnik Simon, Tičnica 2, Vitanje;
Ovčar Milan, Na vasi 22, Vitanje;
Sevšek Jože, Na gmajni 4, Vitanje.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-05/99-05
Vitanje, dne 19. oktobra 2001.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.