Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5071. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996-2000, sprememba 2001, stran 10893.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 32. redni seji dne 5. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, sprememba 2001
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, sprememba 2001, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, odgovorna predstavnica izdelovalca je Karla Jankovič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, sprememba 2001 bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2, in v prostorih KS Grosuplje, Šmarje, Slivnica, Polica, Mlačevo, Žalna, Št. Jurij, Račna, Luče in Škocjan.
Razgrnitev bo trajala do 31. 1. 2001 in se začne dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, Sprememba 2001, lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v krajevnih skupnostih organizirana javna razprava.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-24/00
Grosuplje, dne 6. decembra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.