Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5070. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2002, stran 10892.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 30. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2002
1. člen
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2002 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
V obdobju začasnega financiranja Občina Dobrepolje ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
5. člen
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
1. za izplačilo plač in prispevkov,
2. za socialne transfere,
3. za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
4. za ostale materialne stroške,
5. za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
6. za dogovorjene programe.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 40302-2/2001
Dobrepolje, dne 4. decembra 2001.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.