Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5068. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, stran 10888.

Na podlagi 84. člena ter prve in druge alinee prvega odstavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in prvega odstavka 8. člena statuta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 102/00) je direktor Agencije za energijo sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
1. člen
V pravilniku o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2002.
Maribor, dne 28. novembra 2001.
Direktor
dr. Jože Koprivnikar l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje, št. 382-18/2001-5 z dne 13. 12. 2001 k pravilniku o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov.