Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5067. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, stran 10888.

Na podlagi 67. in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
1
V sklepu o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 82/01) se spremeni 4. točka, in sicer tako, da se glasi:
“4. Sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke, Uradni list RS, št. 37/99) preneha veljati 30. 6. 2002.“
2
5. točka sklepa o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“5. Ta sklep začne veljati dne 31. 12. 2001, uporablja pa se od 30. 6. 2002.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko banka metodo za izračun skupne neto pozicije v tuji valuti, določeno v 1. točki tega sklepa, uporabi že po stanju na dan 31. 12. 2001.“
3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. decembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.