Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5061. Proračun Republike Slovenije za leto 2003 (DP 2003), stran 10677.

Na podlagi 2. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter na podlagi 166. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popr., 28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01, 13/01 in 52/01 – odl. US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. 11. 2001 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 2003 (DP 2003)
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Proračun Republike Slovenije za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2003.
Št. 411-01/01-68/1
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.