Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4819. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica, stran 9441.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) in 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) na redni 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 18/98).
2. člen
V celoti se črta besedilo 8. člena odloka in se na novo glasi:
»Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
M/80.1     Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
M/80.102    Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.2     Srednješolsko izobraževanje
M/80.210    Srednješolsko splošno izobraževanje
M/80.220    Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
M/80.302    Visoko strokovno izobraževanje
M/80.4     Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
M/80.410    Dejavnost vozniških šol
M/80.42    Drugo izobraževanje
M/80.421    Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422    Drugo izobraževanje, d.n.
K/74.1     Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
        svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško
        svetovanje; upravljanje s holding družbami
K/74.13    Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14    Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.83    Tajniška dela in prevajanje
K/74.84    Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
DB/17.4    Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB/17.400   Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB/17.540   Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
DB/17.600   Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
DD/20.5    Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
        slame in protja
DD/20.510   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DD/20.520   Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
DE/22.1    Založništvo
DE/22.11    Izdajanje knjig
DE /22.2    Tiskarstvo in z njim povezane storitve
G/52.4     Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/52.440    Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
        gospodinjstvo
G/52.488    Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.6     Trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/52.620    Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
O/92.3     Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.310    Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje*
O/92.320    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.5     Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
O/92.511    Dejavnost knjižnic
O/92.512    Dejavnost arhivov«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Objavi ga Občina Slovenska Bistrica po pridobitvi soglasja Občinskega sveta občine Oplotnica v skladu z 51.b členom zakona o lokalni samoupravi.
Št. 10/032-01/25-16/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
Soglasje na odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica je Občinski svet občine Oplotnica podal 15. 11. 2001.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti