Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica, stran 9436.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95).
2. člen
V 3. členu odloka se na koncu odstavka pika briše in doda nove parcelne številke, ki so:
»813/1, 814/1, 817/3, 808/8, 811/2, 236/1, 811/3, 811/1, 802/18, 196/2, 196/1, 802/3, 823/3, 817/4 in 817/1.«.
3. člen
V 6. členu odloka se tretji odstavek črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
»- gradnja prometnih, komunalno-energetskih (vodovod, kanalizacija, odpadki, električno omrežje, plinovod in podobno) in telekomunikacijskih objektov in naprav;«.
4. člen
V 14. členu odloka se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki glasi:
» Pri obnovi fasad se upošteva projekt fasad mesta Kostanjevice na Krki, ki ga je izdelal Elite d.o.o. Krško, št. projekta E-056, april 2001.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-7/01-503
Krško, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti