Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4798. Zakon o spremembi zakona o davčnem postopku (ZDavP-E), stran 9363.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o davčnem postopku (ZDavP-E)
Razglašam zakon o spremembi zakona o davčnem postopku (ZDavP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.
Št. 001-22-139/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-E)
1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98, 108/99 in 37/01 – odl. US) se 34. člen spremeni tako, da se glasi:
“Pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi in organi lokalnih skupnosti, morajo dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta naslednje podatke za odmero dohodnine za preteklo leto: svojo davčno številko, davčno številko zavezanca za dohodnino, vrsto in znesek osebnih prejemkov in drugih dohodkov, ki so vir dohodnine, zneske akontacij, zneske normiranih stroškov oziroma zneske normiranih odhodkov in zneske prispevkov za socialno varnost; podatke o vrsti, načinu, datumu, količini in ceni vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu ob pridobitvi in ob odsvojitvi vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu; ter podatke v zvezi s pokojninskimi načrti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer: davčno številko izvajalca pokojninskega načrta, davčno številko delodajalca, ki financira pokojninski načrt, in davčno številko zavarovanca, datum vstopa in izstopa delodajalca in zavarovanca v oziroma iz pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter datum in način plačila in znesek plačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Izpis podatkov o vrsti in znesku osebnih prejemkov in drugih dohodkov, ki so vir dohodnine, zneske akontacij, zneske normiranih stroškov oziroma zneske normiranih odhodkov in zneske prispevkov za socialno varnost se v roku iz prejšnjega odstavka posreduje tudi zavezancem za dohodnino.
Podrobnejšo vsebino podatkov, obliko in način dostave podatkov predpiše minister, pristojen za finance.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-01/94-8/26
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti