Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3908. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica, stran 7525.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica, št. 01-14/98 z dne 13. 7. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica je izdelan v treh izvodih za 3711,20 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini Ajdovščina, oziroma v katastrskih občinah Dol-Otlica, Kovk, Križna gora in Col.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-2/99
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost