Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3858. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej, stran 7419.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 111/00) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 9. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej znašajo mesečno po otroku:
1. Enotna cena za starostni skupini:              SIT
  od 1-3 let in od 3-6 let
  za 9- oziroma 10-urni program             48.594,00
2. Krajši programi za posamezne primere:
  od 7.–11.30 z malico (brez kosila)           24.296,89
3. Cicibanove urice z malico,
  praviloma 3 ure                     6.071,29
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej (Uradni list RS, št. 76/00).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uveljavi pa se s 1. 10. 2001.
Št. 227/01
Veržej, dne 9. avgusta 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.