Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3857. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko Tabor vrtec Tabor, stran 7419.

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) na 6. izredni seji dne 13. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko-Tabor vrtec Tabor
1. člen
Cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Vransko-Tabor, vrtec Tabor se od 1. 8. 2001 zvišajo za 20%. Tako znašajo cene programov na predšolskega otroka v Občini Tabor za:
Program                     Povišanje za 20%
Dnevni program
(6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih
 prvega starostnega obdobja              61.875,00
– za otroke v oddelkih
 drugega starostnega obdobja             53.976,00
Poldnevni program (4–6 ur)
– poldnevni program z zajtrkom in kosilom       47.776,80
– poldnevni program z malico              41.689,20
Poldnevni program (do 4 ure)
– poldnevni program (kosilo)              34.838,40
– poldnevni program (zajtrk)              31.009,20
2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev, za otroka vključenega v izbran program predšolske vzgoje, kot časovno določa 1. člen tega sklepa. Od 1. 8. 2001 na območju Občine Tabor preneha veljati sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu Vransko (Uradni list RS, št. 100/00).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-08/2001 (6)/2
Tabor, dne 14. avgusta 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.