Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3848. Sprememba poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 7400.

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00), 15. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 23. seji dne 16. 8. 2001 sprejel
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
V poslovniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) se črta tretji odstavek 43. člena poslovnika.
2. člen
V poslovniku se 44. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino«.
3. člen
V četrtem odstavku 68. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
4. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/01-933
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 16. avgusta 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša, univ. dipl. inž. l. r.