Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3846. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje, stran 7400.

Na podlagi 48. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01 – ugotovitev US) in 75. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 6. 9. 2001 sprejel
S K L E P
o razpisu naknadnega referenduma o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje
I
Na zahtevo več kot 5% volivcev se razpiše naknadni referendum o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje, ki ga je sprejel občinski svet dne 13. 7. 2001.
II
Vprašanje, ki se daje na referendum se glasi:
»Ali ste za to, da se potrdi odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje, ki ga je sprejel občinski svet dne 13. 7. 2001?«
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi petek, 7. september 2001.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 7. oktobra 2001.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/01-1
Prevalje, dne 6. septembra 2001.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.